Кариери

Фирма ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД е строго специализирана в изпълнението на строително-монтажни работи в областта на ниското строителство: укрепване на изкопи в промишленото и гражданско строителство; изпълнение на торкретни и хидроизолационни работи; укрепване на свлачища и язовирни стени.

За своята дейност в София-град и София-област търси да назначи МАШИНИСТ НА ПСМ, като кандидатите трябва да отговарят на посочените изисквания.

Изисквания

 • Професионален опит на подобна позиция – минимум 1 година; Могат да подават автобиография и кандидати без опит на подобна позиция, като в този случай подбора ще се извърши по индивидуална преценка;
 • Свидетелство за управление на пътно-строителни машини.
 • Свидетелство за управление на МПС /не е задължително/;
 • Последователност при изпълнение на задачите;
 • Задълбочени технически познания и професионална компетентност в областта на устройство и управление на пътно-строителни машини.

Основни отговорности

 • Управлява и обслужва пътно-строителна машина;
 • Отговаря за ежедневното обслужване на машината и проверката на техническото й състояние преди работа;
 • Поддържа машината в техническа изправност;
 • Съставя и попълва отчетни документи, свързани с работата на ПСМ.

Ние Ви предлагаме

 • Отлично платена и дългосрочна работа на трудов договор;
 • Много добри условия на работа;
 • Отлично заплащане и социални придобивки.

Ако предложението представлява интерес за Вас, подгответе кратка професионална автобиография, копия на квалификациите, които притежавате.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите на конфиденциалност. Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор.

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.

Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД.