Проект:

Междинна шахта - тунелен участък от км. 11+966,34 до км. 5+248,57

Възложител:

Гражданско дружество ДВУ

Населено място:

София

Година:

2018

Категория:

Софийско метро

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълнява укрепването на подобект: Междинна шахта, представляваща част от 3-ти метродиаметър, тунелен участък от км 11+966,34 (стартова шахта) до км 5+248,57 (изходна шахта).

Изпълнени са:

  • шлицови стени с дебелина 0,80м и 0,60м – общо 1410 м3, метална конструкция – 147 т;
  • изпълнение на набивни пилоти с 2Т профили тип Берлинска стена и обединителна греда към тях – 33,25т;
  • изкоп до кота фундаментна плоча и изпълнение на фундаментна плоча.

При изпълнението е използвана и водоспираща лента, която значително подобрява водоплътността на шлицовите стени.