ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълнява укрепването на Метростанция 18, част от 3-ти метродиаметър по Проекта за разширение на Софийското метро. Изградени са над 3 000 м2 шлицови стени с дебелина 0.80м и максимална дълбочина 18 метра с водоплътна фуга.

Възложител: Трейс София ЕАД

Населено място: гр. София

Година: 2018

Категория: Софийско метро