МС „Александър Малинов” е разположена между ж.к. Младост 2 и ж.к. Младост 3 под пътното платно на бул. Ал. Малинов в участъка между бул. Андрей Ляпчев и улиците Св. Киприан и Филип Аврамов. Има два вестибюла с входове, които са разположени съответно в тротоарите на бул. Ал. Малинов в близост до кръстовищата му с двете улици.

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълнява укрепването по периметъра на Метростанция Александър Малинов, част от 1-ви Метродиаметър. Укрепителните мероприятия са извършени чрез изграждането на шлицови стени с дебелина 0.60 м под защитата на бентонитова суспензия – общо 1 700 м2.

Възложител: Джи Пи Груп АД

Населено място: гр. София

Година: 2014

Категория: Софийско метро