ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълнява укрепването в частта от км. 17+000 до км. 18+070 при Метростанция БИЗНЕС ПАРК посредством изграждането на шлицови стени с дебелина 0.60 м с обща площ от 12 000 м2 и изкопни дейности – 10 000 м3.

Възложител: Геострой АД

Населено място: гр. София

Година: 2014

Категория: Софийско метро