В обхвата на поръчката са изпълнени: проучвателно-проектантски работи; изкопи и насипи; изпълнение на анкери и микропилоти, изпълнение на нова опорна стена; стоманобетонна конструкция, възстановяване на пътното платно и тротоари, изпълнение на контролно-измервателна система.

Възложител: АПИ

Населено място: гр. Крумовград

Година: 2014

Категория: Пътно строителство