ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни техническа рекултивация, като бе направена доставка и полагане на бентонитова хидроизолация 41300 м2, полагане на геотекстил 44300 м2, доставка и полагане на дренажен геокомпозит 37300 м2. Всички дейности по изпълнението на депото бяха завършени качествено и в срок.

Възложител: Руен Холдинг АД

Населено място: гр. Разград

Година: 2015

Категория: Промишлено строителство