Проект:

Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“

Възложител:

„Понсстройинженеринг“ ЕАД

Населено място:

Бургас

Година:

2015

Категория:

Гражданско строителство

Многофункционалната спортна зала „Арена Бургас“ се намира в комплекс Изгрев и е изградена на площ от 47 дка. Обектът е с капацитет от 6500 места и осигурява условия за провеждането на различни видове местни, национални и международни състезания.

В част „Укрепване“ Хидроинжект изпълни пилоти ф400мм с с 2Т профили НЕА 240 тип Берлинска стена 1614м, IBO анкери с носимоспособност 380 kN и обединителна греда към тях.