Проект:

Метростанция 11 – III метродиаметър

Възложител:

Интерпром ООД

Населено място:

София

Година:

2016

Категория:

Софийско метро

ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни укрепителните дейности по Метростанция 11, част от III-ти метродиаметър от Проекта за разширение на Софийското метро. Изпълнени са общо 7 000 м2 шлицови стени с дебелина 0.80 м и максимална дълбочина 23 метра, под защитата на бентонитова суспензия; 1000 м2 шлицови стени с дебелина 0.60 м и дълбочина 20 метра под защитата на бентонитова суспензия. Изпълнението на шлицовите стени е с уотърстоп лента.