За изпълнението на предмета на поръчката бяха извършени следните дейности: полагане на бентитова рогозка 6mm – минерален запечатващ слой – 24000 м2, полагане на HDPE геомембрана /двустранно структурирана изолационна мембрана/ по откосите – 18400 м2, полагане на HDPE геомембрана δ=2мм /гладка изолационнна мембрана/ по дъното – 7150 м2, полагане на геотекстил 800г/м2 – 25560 м2; Всички дейности по изпълнението на депото бяха завършени качествено и в срок.

Възложител: Политрейд Кънстръкшън ЕООД

Населено място: регион Велико Търново

Година: 2015

Категория: Промишлено строителство