За изграждането на депото, ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни доставка и полагане на бентонитова рогозка Eurobent 4500 със съдържание на бентонит 4500 гр/ м2 – 43850 м2, доставка и полагане на геомембрана 2 мм гладка – 44500 м2, доставка и полагане на геотекстил Terasin 150, 500 и 700 – 48500 м2, доставка и полагане на геоклетки с височина 20 см – 14700 м2, доставка и полагане на геоклетки с височина 5 см – 3700 м2. Всички дейности по изпълнението на депото бяха завършени качествено и в срок.

Възложител: Водстрой 98 АД

Населено място: гр. Ямбол

Година: 2015

Категория: Промишлено строителство