За изграждането на депото, ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни доставка и полагане на GSE HD мембрана гладка 2 мм по дъно – 34100 м2, доставка и полагане на GSE HD мембрана едностранно структурирана 2 мм по откоси – 40500 м2, доставка и полагане на геотекстил В40 800 г/м2 – 74600 м2. Всички дейности по изпълнението на депото бяха завършени качествено и в срок.

Възложител: Водстрой 98 АД

Населено място: гр. Стара Загора

Година: 2015

Категория: Промишлено строителство