Проект:

Депo за неопасни битови отпадъци Перник

Възложител:

Трейс София ЕАД

Населено място:

регион Перник

Година:

2015

Категория:

Промишлено строителство

Фирма ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изгради депо за неопасни битови отпадъци регион Перник, като изпълни геоклетъчна система с доставка и монтаж на геотекстил, както и изграждане на изолационните клетки посредством доставка и полагане на фолио.