Проект:

Административна сграда на „Българска банка за развитие“ АД

Възложител:

"Ултрастрой" ЕООД

Населено място:

София

Година:

2014

Категория:

Гражданско строителство

Административната сграда на ББР се намира в центъра на гр. София на ул. “Дякон Игнатий“ №1 на мястото на построена сграда от арх. Колар през 1881г. Поради факта, че е архитектурен паметник на културата от местно значение, проекта предвижда запазване на оригиналната фасада (временно укрепване) с разрушаване на сградната структура зад нея и изграждане на ново сградно тяло с едно подземно ниво, три нива, съответстващи на оригиналните етажи и надстрояване с три нива.

Укрепването на подземното ниво e изпълнено от фирма „Хидроинжект“ ЕООД и се състои от изграждане на шлицови стени с дебелина 0,50м и приблизително 1600м2, обединителна греда към тях 1,20/0,50м и IBO анкери R32.