ХИДРОИНЖЕКТ ЕООД изпълни изграждане на инжекционна завеса, включително скално сондиране над 2700 м.л., торкрет по скатове, инжектиране на полиуретанови смоли в съществуваща подпорна стена (62 сондажа), надграждане на съществуваща подпорна стена (около 300 м3 стоманобетонна конструкция).

Възложител: Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД

Населено място: гр. Челопеч

Година: 2014

Категория: Промишлено строителство