При този проект ни бе възложено изпълнението на шлицови стени под защитата на бентонитова суспензия с дебелина 0,40 м в затворено хале с цел направа на ветрикална шахта за рафиниране на мед. Въпреки работата на закрито, което само по себе си представляваше едно голямо предизвикателство, Хидроинжект успя да изпълни възложените работи с високо качество и в срок.

Възложител: София Мед АД

Населено място: гр. София

Година: 2014

Категория: Промишлено строителство